Bazaj informoj pri la urbo Kioto
(enŝutita en 12/07/2007, parte renovigita en 18/07/2007)

La urbo Kioto situas je 136 gradoj de la orienta longitudo kaj 35 gradoj de la norda latitudo. La latitudo de Kioto estas sama kiel de Los Anĝeles en Usono, de Teherano en Irano kaj de la norda rando de Afriko.
Nun mi koncize parolu pri la historio de Kioto. Kioto estas iama ĉefurbo de Japanio. Ĝi fariĝis la ĉefurbo en la fino de la 8-a jarcento. La japana reĝo, tennoo, kaj nobeloj loĝis en Kioto kaj regis la tutan landon. Samurajoj estis subuloj de nobelo en la komenco, sed ili pli kaj pli havis politikan potencon. La ĉefo de samurajoj estis nomata ŝoguno. Ankaŭ ŝogunoj loĝis en Kioto de la 13-a jarcento ĝis la 16-a. En la komenco de la 17-a jarcento Tokio, tiam nomata Edo, fariĝis politika centro de Japanio, ĉar ŝoguno havis sian registaron en Tokio. Sed tenoo, simbola reĝo de Japanio, daŭre loĝis en Kioto. Kvankam la politika centro estis Tokio, Kioto restis centro de kulturo en Japanio. Ĉio produktita en Kioto estis rigardataj kiel unuaklasaj. Ekzemple ŝtofoj kaj vestaĵoj faritaj en Kioto estis valoraj ol iu ajn el aliaj regionoj.
En la 19-a jarcento Tennoo reakiris politikan potencon kaj transloĝiĝis al Tokio. Sed loĝantoj de Kioto ankoraŭ havas fieron kiel ano de historia urbo.
Kioto estas urbo de tradicio, sed aliflanke ĝi ankaŭ estas urbo de moderna tekniko. En Kioto oni havis akvocentralon unuafoje en Japanio. Per la elektro oni veturigis tramojn sur stratoj en Kioto. Ankaŭ tio okazis unuafoje en Japanio.
Nun oni trovas famajn modernajn fabrikojn en Kioto. Ekzemple Nintendo, Kyosera troviĝas en Kioto. En Kioto loĝis kaj loĝas fizikistoj kaj kemiistoj, kiuj ricevis Nobel-premion.
Mi finas pri la historio. Laste mi informas vin pri statistiko pri la urbo. La vasto de la urbo Kioto estas 830 kvadrataj kilometroj. La nombro de la loĝantoj estas unu miliono kaj kvarcent sepdek mil.
En la urbo troviĝas centoj aŭ miloj da temploj, budhismaj kaj ŝintoismaj. Japanoj vizitas la templojn aŭ por preĝi, aŭ en turismo.


Vidindaĵoj en Kioto, vizititaj de antaŭkongresaj karavanoj en 2007
(enŝutita en 12/07/2007, parte renovigita en 29/07/2007)

Kinkaku-ĵi
La oficiala nomo de la templo ne estas Kinkaku-ĵi, sed "Rokuon-ĵi".Ĝi tamen estas konata per sia kromnomo Kinkaku-ĵi. Eĉ loĝantoj en Kioto nomas ĝin per la kromnomo.
"Kin" signifas oron kaj "kaku" signifas luksan konstruaĵon. La nomo Kinkaku devenas de la orkolora domo, kiun vi konas per fotoj aŭ bildkartoj. Ĝi estas unu el la domoj de la templo.
Ĉu vi supozas, ke la domo estas farita el oro?
Ne. Same kiel aliaj japaniaj domoj, ĝi estas el ligno. Oni almetis maldikajn foliojn el oro sur la murojn kaj kolonojn. La domo estas el tri etaĝoj kaj la supraj du etaĝoj estas tegitaj per oro. Oro montras ne nur luksecon, sed ankaŭ religian sanktecon. La ora domo bele harmonias kun lageto kaj arboj en la ĝardeno.
Krom la ora domo troviĝas fama dometo por te-ceremonio en la ĝardeno.

Nun ni parolu pri la historio de la templo. En tiu loko estis templo jam en la 13-a jarcento. En la fino de la 14-a jarcento tiama ŝoguno, nomata Aŝikaga Joŝimicu, rekonstruis la domojn kaj la loko fariĝis luksa kaj impona.
La ŝoguno Aŝikaga Joŝimicu loĝis tie kaj la loko fariĝis politika centro. Tie li aŭ donis ordonojn, aŭ akceptis gastojn el Ĉinio kaj Koreio, aŭ plenumis ceremoniojn.
Post lia morto ĝi prosperis kiel budhisma templo.
En 1950, kvin jarojn post la dua mondmilito, la domo Kinkaku forbrulis. Tio ne estis simpla akcidento, sed krimo. Juna bonzo intence bruligis ĝin. Oni ankoraŭ ne scias, kial li faris tian kriman agon.
En 1955 oni rekonstruis la domon fidele al la orginalo. Do la domo ne estas aŭtentika, sed vi povas ĝui la atmosferon de la templo.


Ginkaku-ĵi
La oficiala nomo de la templo estas Ĵiŝoo-ĵi. Ginkaku-ĵi estas kromnomo.
En la okcidenta parto de la urbo Kioto troviĝas alia templo nomata Kinkaku-ĵi. "Kinkaku" signifas "ora domo". Tiamaj homoj pensis, ke la domo en Ĵiŝoo-ĵi en la orienta Kioto faras paron kun la ora domo Kinkaku-ĵi. Tial oni nomis la okcidentan templon Ginkaku, kiu signifas "arĝenta domo". La domo efektive ne estas arĝenta, sed la eleganta aranĝo de la domo kaj ĝardeno meritas la nomon "arĝenta".
Ginkaku-ĵi ne estis templo en la komenco. Ĝi estis konstruita en la 15-a jarcento kiel vilao de ŝoguno nomata Aŝikaga Joŝimasa.
Post lia morto oni ŝanĝis ĝin en budhisman templon. La elegantan domon oni nomis Ginkaku.
En la ĝardeno troviĝas sablejoj, kiuj montras lagon kaj monton el blanka sablo. La montoforma sablo estas nomata Koogecudai kaj la ebena sablejo estas nomata Ginsjadan. La strioj de Ginsjadan montras ondojn sur lago. Oni diras, ke la blanka sablo bone reflektas lumon de la luno kaj lumigas internon de la ĉambro.


Tenrjuu-ĵi
Tenrjuu-ĵi estis konstruita en la 14-a jarcento. Ĝi estas unu el la plej grandaj kaj plej prestiĝaj budhismaj temploj en Kioto.
Ĝin konstruis Aŝikaga Takauĵi, ŝoguno en la mezo de la 14-a jarcento. Li konstruis ĝin por mortinta tennoo (japania reĝo) nomata Godaigo-tennoo. En la 14-a jarcento estis multaj militoj en kaj ĉirkaŭ Kioto, kaj Godaigo-tennoo estis iama malamiko de Aŝikaga Takauĵi. Konstrui templon por mortinta malamiko ne estas malofta okazaĵo en Japanio.
La konstruaĵoj en Tenrjuu-ĵi foje kaj foje forbrulis pro enlandaj militoj kaj nun ni vidas domojn de diversaj epokoj. Tamen la vizitantoj povas senti atmosferon de malnova kaj tradicia templo.
En la ĉefdomo estas fama pentraĵo de granda drako. Apud la ĉefdomo troviĝas bela lageto kaj malantaŭ la lageto etendiĝas vasta ĝardeno. Mi esperas, ke vi ĝuos promenadon en la ĝardeno.


Kijomizu-dera
Kijomizu-dera estas unu el la plej malnovaj budhismaj temploj. Ĝi ekzistis jam en la komenco de la 9-a jarcento. La nomo "Kijomizu-dera" signifas "templo de pura akvo". Efektive natura pura akvo venas el la malantaŭa monto.
La templo estas tre malnova, sed la domoj estis kelkfoje rekonstruitaj. La ĉefdomon oni rekonstruis en la 17-a jarcento. Ĝi havas grandan balkonon je alto de 13 metroj super la tero. La vizitantoj povas ĝui la pejzaĝon de sur la balkono. En la japana lingvo oni havas esprimon "salti de sur la balkono de Kijomizu". La esprimo signifas kuraĝe provi ion por plenumi malfacilan aŭ neordinaran taskon. (Jes, mi ja saltis de sur la balkono de Kijomizu, kiam mi akceptis la rolon gvidi ĉi tiun ekskurson!)
La fluo de pura akvo el la malantaŭa monto estas nomata "Otoŭa-no-taki". La akvon vi povas trinki.


Uzumasa-Eigamura (Vilaĝo de kino en Uzumasa)
Se ni rekte tradukas la vorton "eigamura", ĝi estas "vilaĝo de kino".
La loko estis filmo-produktejo de la filmo-kompanio Tooei. En 1975 oni komencis malfermi la produktejon al filmoamantoj kaj turistoj. La loko estas iasence parko por amuzi sin, iasence muzeo por studi pri kino kaj samtempe pruduktejo de filmoj. Filmado estas farata daŭre ĉi tie. Oni produktas filmojn kaj televidajn dramojn ĉi tie.
Tie oni faras filmojn, precipe pri tempo feŭdisma, kiam samurajoj vivis kaj regis Japanion. En ĉi tiu vilaĝo vi povas vidi domojn kaj stratojn por filmado. La vizitantoj povas senti atmosferon de tempo antaŭ centoj da jaroj.
Se vi estas feliĉa, vi povas vidi aktorojn kaj aktorinojn ĝuste ludantajn por filmo.

Jen interesaj lokoj en la Vilaĝo:
Teatro Nakamuraza
La teatro troviĝas en la mezo de la Vilaĝo. Tie vi povas spekti diversajn prezentaĵojn. La prezentaĵo malsamas laŭ monato aŭ tago.
En aŭgusto 2007 oni prezentas "Spektaĵo de Ninĵa". Aktoroj prezentas akrobatajn movojn de "ninĵa", profesia spiono en la feŭdisma epoko en Japanio.

Strato Yosiwara
"Yosiwara" estis parto de iama Tokio, kie loĝis prostitutaj virinoj. En unu domo estas pupo de prostituta virino lukse vestita kaj turistoj povas fotiĝi kune kun la pupo.

Ĵidaigeki-Hunsoo-no-Yakata (domo por vesti sin kiel en filmo)
En la domo la vizitantoj povas vesti sin per vestoj kaj peruko kiel aktor(in)o. Laŭ sia plaĉo ili fariĝas aŭ samurajo, aŭ princino, aŭ "ninĵa" ktp. Profesiaj ŝminkistoj vestas kaj ŝminakas.
Aparta pago necesas. Ĝi estas pli-malpli 10 mil enoj.

Domo de Fantomoj
Interne de la domo estas mallume kaj la vizitantoj renkontas fantomojn kaj monstrojn, kiujn ludas aktoroj.
Aparta pago nesesas: 500 enoj.