La 67a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo
Kongresa temo: Turismo kaj Esperanto

al japanlingva paĝo

dato: la 1-a(sabato) kaj la 2-a(dimanĉo) de junio
loko: Uĵi-ŝi Ŝoogai Gakuŝuu Sentaa(宇治市生涯学習センター)
   (Proksime de la urba oficejo de Uĵi, piede 15 minutoj de la stacidomo Uĵi de JR)

Organizas:Uĵi/Ĵoojoo-Esperanto-Rondo, Kansaja Ligo de Esperanto-Grupoj
aŭspicias:Ĵurnalo Kyoto-Shinbun, Ĵurnalo Rakutai-Shinpo、Japana Esperanto-instituto、La Urba Oficejo de Uĵi, La Eduka Komitato de Uĵi

Programo
Detalo pri programeroj
kotizo
aliĝo
limdatoj
kiel aliri
memoraĵo
kontakto-adreso

Programo

La Unua de Junio (sabato)
(Ne okazos antaŭkongreso)
12:00〜Akceptejo funkcias
13:00〜14:45Fakaj Kunsidoj (1)
Enkonduka Kurso
15::00〜16:00Publika Prelego (1)
16:00〜17:00Malfermo
17:30〜bankedo
La Dua de Junio
9:30〜Akceptejo funkcias
10:00〜11:30Fakaj Kunsidoj (1)
Prelego esperantlingva
11:30〜12:00Komuna fotado
12:00〜13:00Tagmanĝo(2)
13:00〜14:45Publika Prelego (2)
15:00〜15:45Gaja tempo
16:00〜16:30Fermo

Pri la programeroj

Publika Prelego(1)"Internacia amikiĝo pere de Esperanto"
S-ro AGO Takashi, la prezidanto de Esperanto-Populariga Asocio, laboris en diversaj landoj kaj amikiĝis kun tieaj loĝantoj pere de Esperanto. Li parolos pri tiaj spertoj.
Publika Preleto(2)"Kiel travivis Kioton kaj Uĵi la vojaĝantoj el Eŭropo en la epoko de Meiĵi.
S-ino NOGUCHI Yuko, profesoro de la Gubernia Universitato de Kioto, studas pri historio de Eŭropa literaturo. Ŝi parolos pri vojaĝantoj, kiuj vizitis Kioton kaj Uĵi en la epoko Meiĵi. Kiel ili sentis kaj agis en tiama Japanio?
Enkonduka Kurso
S-ro Huzimaki Ken'iti, veterana gvidanto de koresponda kurso, gvidos komencantojn.
Gaja Tempo
Ludantoj en scenejo prezentu teatraĵon, muziko kaj aliajn. La ĉeestantoj ĝuu la prezentaĵojn.
Bankedo(懇親会) Manĝante kaj trinkate ni babilu!

Kotizo kaj aliaj pagoj

aliĝo ĝis la fino de marto3500 enoj
aliĝo ĝis la fino de aprilo4000 enoj
aliĝo post la 1-a de majo aŭ surloka4500 enoj
novulo (maksimume unujara)2000 enoj
junulo (malpli ol 35 jaroj)1000 enoj
junulo (malpli ol 20 jaroj, sen memoraĵo)sen pago
morala aliĝo2500 enoj
komuna foto500 enoj
tanganĝo de la dua tago1000 enoj
bankedo3500 enoj
*Morala aliĝinto (ne-ĉeestanto) ricevos kongresan dokumenton kaj memoraĵon post la kongreso.

Kiel aliĝi?

Skribu vian nomon, loĝejan adreson, retan adreson, telefonnumeron sur pagilo de poŝtĝirkonto kaj sendu la necesan sumon al la organizanto.
La konto de Japan Post Bank: 00970-7-186418 Kansai Esperanto-Taikai
Se vi loĝas ekster Japanio kaj sendi kotizon estas malfacile, kontaktu kun la organizanto.

Limdatoj

okazigi fakan kunsidon
prezenti ion en Gaja Tempo
partopreni en bankedo
tagmanĝo en la dua tago
La limdato de la supraj mendo kaj aliĝo estas la fino de aprilo.

Kiel atingi la kongresejon

Venu al stacio Uĵi de Fervojo JR. Antaŭ la stacidomo estas bushaltejo, de kie iras multaj busoj. Prenu buson, kiu haltas ĉe stacio "Biŭadaiguĉi". "Biwadaiguĉi" estas la tria haltejo. Tuj apud la haltejo troviĝas la kongresejo. Se piede, vi bezonos 15 minutojn.

Memoraĵo

Ĉiu kongresano ricevos libron "LINGVO STILO FORMO" verkita de Kalocsay. Ĝi estos reeldonita okaze de la kongreso.

Kontakto-adreso

skiribu al La 67a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo